Тема профилактики распространения коронавируса в Петрозаводске обсуждалась на сессии Петрозаводского городского Совета 25 марта


http://petrosovet.info/news1/voprosy_profilaktiki_rasprostraneniya_koronavirusa_v_petrozavodske_obsuzhdalis_na_sessii_petrozavodskogo_gorodskogo_soveta_25_ma/