О порядке привлечения к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан

О порядке привлечения к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан


http://petrosovet.info/dokumenty/o_poryadke_privlecheniya_k_administrativnoj_otvetstvennosti_za_narushenie_poryadka_rassmotreniya_obraweniya_grazhdan/